Previous
Next
  • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

    Quản lý đào tạo | Xếp thời khóa biểu tự động | ELearning | Eoffice | Quản lý sinh viên |Quản lý tài chính | Tuyển sinh | Scan điểm | Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm | Thư viện điện tử ... Xem tiếp

  • WEBSITE GIÁO DỤC

    Chuyên tư vấn thiết kế giải pháp website giáo dục cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Các trường nghề, ... Xem tiếp

  • Giải pháp xếp thời khóa biểu tự động

    Hệ thống sắp xếp thời khóa biểu tự động thông minh. Được áp dụng rộng rãi cho các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề Xem tiếp

Quản lý đào tạo Phần mềm quản lý đào tạo được thiết kế thông minh, theo đúng quy trình quản lý và qui chế của bộ. Khả năng linh hoạt cao cho cả hệ niên chế vào tín...
Xếp thời khóa biểu tự động Hệ thống sắp xếp thời khóa biểu tự động thông minh. Được áp dụng rộng rãi cho các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề.
Scan điểm tự động Tiện ích scan điểm tự động từ máy scan thông thường. Được tích hợp vào phần mềm quản lý đào tạo hoặc hoạt động độc lập.

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụngĐể đáp ứng sự phát triển lớn mạnh của công ty trong năm nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển gấp một số vị trí như sau: 03 lập trình web ASP.NET, 02 lập trình C# winform. Thời gian làm việc fulltime hoặc parttime. Công việc chính là lập trình các dự án website, các dự án phần mềm quản lý, đặc biệt là phần mềm quản lý trường học. Có cơ hội tiếp xúc các công ty lớn, nâng cao khả năng chuyên môn và khả năng mềm