Phần mềm đào tạo

ELearning - ĐT trực tuyến
11:41 | 11/09/2012
Ứng dụng giảng dạy và học tập từ xa. Giúp giảng viên tổ chức đào tạo các khóa học trực tuyến. Học viên thì có thể đăng ký và học tập tại nhà. Ngay cả trong điều kiện không có internet.
 
Các tin khác

THÔNG TIN MỚI