Phần mềm đào tạo

Xếp thời khóa biểu tự động
11:02 | 12/09/2012
Hệ thống sắp xếp thời khóa biểu tự động thông minh. Được áp dụng rộng rãi cho các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề.

Hệ thống được xây dựng theo quy trình chuẩn, khả năng linh hoạt cao, phù hợp cho cả hệ đào tạo niên chế và tín chỉ...

.

THÔNG TIN MỚI