Phần mềm đào tạo


GIẢI PHÁP SCAN ĐIỂM THI TỰ ĐỘNG

Tiện ích scan điểm tự động từ máy scan thông thường. Được tích hợp vào phần mềm quản lý đào tạo hoặc hoạt động độc lập. Giúp giảng viên nhập điểm thi kiết thúc môn, thi tốt nghiệp vào hệ thống quản lý đào tạo nhanh chóng chính xác.

Tính năng nổi bật:
- Tự động xoay ảnh khi bị lệch một góc bất kì, phần mềm chính xác ngay cả khi ảnh lệch hơn 90 độ.
- Ngoài ra phần mềm còn có thể scan ảnh với kích thước bất kì bằng cơ chế resize ảnh tự động.

Các tin khác

THÔNG TIN MỚI