Tin giáo dục

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương 2015
11:33 | 08/06/2015
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương năm 2013 - 2015 nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật của các cá nhân, các doanh nghiệp, các trường, viện nghiên cứu… trong và ngoài tỉnh; Hội thi gồm các giải pháp kỹ thuật thuộc các lĩnh vực sau:
1. Lĩnh vực cơ khí - chế tạo máy, xây dựng-giao thông vận tải
2. Lĩnh vực điện - điện tử, viễn thông
3. Lĩnh vực nông - lâm - ngư  nghiệp
4. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo
5. Lĩnh vực công nghệ thông tin
6. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
7. Lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe

Nộp hồ sơ từ ngày công bố thể lệ: hết tháng 05/2015. Đề nghị các thầy, cô có các giải pháp kỹ thuật phù hợp tiêu chí Hội thi làm hồ sơ tham dự.
Chi tiết xin vui lòng xem trong các file đính kèm.
Các tin khác

THÔNG TIN MỚI