Phần mềm đào tạo

Quản lý đào tạo
11:33 | 12/09/2012
Phần mềm quản lý đào tạo được thiết kế thông minh, theo đúng quy trình quản lý và qui chế của bộ. Khả năng linh hoạt cao cho cả hệ niên chế vào tín chỉ.
Nhập điểm trên website
 Phần mềm còn tích hợp module scan điểm thi tự độngCác tin khác

THÔNG TIN MỚI