Phần mềm đào tạo

11:33 | 12/09/2012
Quản lý đào tạo Phần mềm quản lý đào tạo được thiết kế thông minh, theo đúng quy trình quản lý và qui chế của bộ. Khả năng linh hoạt cao cho cả hệ niên chế vào tín chỉ.
11:02 | 12/09/2012
Xếp thời khóa biểu tự động Hệ thống sắp xếp thời khóa biểu tự động thông minh. Được áp dụng rộng rãi cho các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề.
12:02 | 10/09/2012
Scan điểm tự động Tiện ích scan điểm tự động từ máy scan thông thường. Được tích hợp vào phần mềm quản lý đào tạo hoặc hoạt động độc lập.
12:05 | 14/09/2012
Thư viện điện tử Thư viện điện tử tinh gọn, dễ sử dụng. Phù hợp triển khai cho các trường học đang muốn tin học hóa quy trình cho mượn sách.
12:05 | 14/09/2012
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm Tiện ích tập hợp nhiều câu hỏi thi trắc nghiệm của tất cả các môn chính trong các kì thi quan trọng. Nhằm giúp học sinh sinh viên luyện thi trắc nghiệm để ôn tập kiến thức và thử sức kì thi
12:05 | 14/09/2012
Văn phòng điện tử - E-Office Quản lý lưu trữ văn bản và lưu chuyển hồ sơ điện tử thông qua mạng nội bộ và mạng internet
12:05 | 14/09/2012
Quản lý tài chính Thu chi các khoản từ sinh viên. Thống kê báo cáo tự động từ các khoản thu chi.
  Trang:   1 | 2

THÔNG TIN MỚI